Länkar

Chromebook

Hemsidor

Elevspel – blandade spel för olika åldrar och de flesta ämnen finns representerade

Khanacademy.org – lektioner och upplägg i ämnena matematik, NO Och SO på engelska. Kräver att ni skapar ett konto men är gratis.

Roomrecess – är en sida med spel på engelska där du kan träna olika färdigheter i skolan så som matematik, engelska språket med mera.

SO-Rummet – är en sida med massor av fakta som kan användas vid planeringen av SO lektionerna.

Gratis Timestock för PC.

Ipad

Program

Ämneslänkar

Sidor i Blekinge

http://ikt.karlshamn.se/